Sollys i fast form

Mørketiden er en god tid for å lage bivokslys.

Mens de fleste insekter bruker materialer fra naturen for å lage seg et hjem (vepsen skraper av trematerial til å lage et vepsebol av papir, maurene samler bartrenåler for å bygge sin tue), har biene en unik løsning: voksen de bruker for å bygge sine vokstavler stammer fra egen produksjon.

Unge arbeiderbier «svetter» voks ut fra sine vokskjerteler. Voksen blir så gjennom tygging blandet med spytt og formet til de kjente sekskantede celler som sammen blir til vokstavler. Et bifolk kan i løpet av sommerhalvåret produsere opp til to kilo voks. Til dette trenger de 1 kilo pollen og 10 kilo honning (= 30 kilo nektar!). Ny voks er strålende hvit. Etter hvert blir voksen gul og brun og gamle vokstavler er mørkebrun. Grunnen til det er at bielarvene, som har bodd i disse sekskantede celler og har forvandlet seg fra larve til puppe og til voksen bie, etterlater en kitinhud i cellene og dette gir den brune farge.

Vokstavlebygging er en sunn arbeidsoppgave for biene. Birøkteren bør stimulere bifolket til denne aktiviteten ved å ta bort gamle mørke tavler og la biene bygge nye, helst helt etter egen innsikt. Altså uten å gi dem byggevoksplater som har et allerede bestemt mønster.

Bivoks er konsentrert sollys lagret i fast substans. Ved å omforme bivoksen til levende lys, kommer sollyset til syne igjen. Selv om prosessen er enkel, trengs det noen knep.

Gamle vokstavler varmes i en spesiell vokssmelter. Den vakre gule voksen smelter og renner ut, mens kitinhudene fra bielarvene som før har bodd i de gamle vokscellene blir igjen sammen med rester av det ene og det andre. For å få voksen helt ren, skal den smeltes igjen flere ganger (litt vann i bunnen, voks og vann blander seg ikke), mens     nedkjølingen skal skje så langsomt som mulig. Hver gang den er nedkjølt, skal all rusk som har sunket skjæres bort før voksen smeltes på nytt. Går nedkjølingsprosessen for raskt, stivner voksen for fort og urenhetene blir hengende igjen i voksen. Derfor skal gryten/kjelen pakkes inn i et teppe eller lignende for å holde på varmen lengst mulig. Ikke bruk aluminiumkjele. 

Oppskrift på lys dyppet med veke

Den rene voksen smeltes i et spesielt smeltekar som er smalt og høyt (kjøpes hos Panduro, men du kan også bruke en tom Pringles-boks). Smeltekaret selv står i en gryte eller kjele med varmt vann på ca. 70 grader.

Lysene kan støpes i egnete former som for eksempel små glass. Eller de kan dyppes med veke. For å få duppede lys, trengs veke i egnet tykkelse avhengig av tykkelsen på lysene du ønsker. For å få fine rette lys, trengs det en vekt i form av en mutter eller lignende i enden av veken. Veken dyppes raskt i den flytende bivoksen, deretter henger du den opp til nedkjøling. Ved å dyppe den gang på gang, legger voksen seg lag på lag til lyset får den rette tykkelsen. Aller første gangen skal veken henge litt lenger i voksen slik at all luft går ut. Til slutt skjærer man bort mutteren nederst på lysene.