Den bievennlige hage

Hvordan skaper man en bievennlig hage?
En bievennlig hage skal være en hage dere biene trives og som de gjerne besøke. Biene
elsker varme og dermed er det en fordel om hagen er solrik og er beskyttet mot sterk vind.
Grovt sagt trenger bier protein og energi som næring. Protein finner de i blomsterstøv
(pollen). Særlig larvene i cellene i bikuben har et stort behov for blomsterstøv. Energi får
biene i seg i form av nektar, og det er nektaren som de tørker inn og lagrer som honning.
Altså skal den bievennlige hagen ha et stort utvalg av både pollenkilder og nektarkilder og
helst fra tidlig vår til begynnelsen av høsten. Det er hunndelen av planten som produserer
nektar, mens hanndelen produserer pollen. De fleste planter har hunn- og hanndelen i
samme blomst, mens noen planter har egne hunnplanter og egne hannplanter.
På Solhagen prøver vi å innfri disse ønsker. Allerede i begynnelsen av mars har vi begynt
med oppal av ettårige blomstervekster som skal plantes ut mellom grønnsakene når
frostnettene er over, altså etter 17. mai. Når disse plantene begynner å blomstre rundt
Sankt Hans, har biene allerede vært ute i flere måneder. Derfor har jeg prøvd å velge
stauder og trær i hagen som også blomstrer tidlig på våren. Alt dette er bare litt ekstra i
tillegg til det de finner i naturen.

Med hvilke vekster kan vi hjelpe biene gjennom hele sesongen?

Det finnes flere oversikter over bievennlige blomster, inkludert blomstringstider og om de
har nektar og/eller pollen, men her skal jeg nevne noen av de mest vanlige vekster.
I mars/april kommer den første muligheten til å hente pollen og særlig selje er viktig. Biene
flyr på hannplanter, på de såkalte gåsunger som har rikelig med pollen. Det er lett å plante
selje, bare skjær av en gren fra et hanntre og stikk den i jorda, da vokser det et fint seljetre
etter noen få år.
Tidlig om våren kommer de første blomster, blåveis og hvitveis, for mange av oss et tegn
at våren har kommet. Lokale aviser skriver til og med om denne gledelige begivenhet. Til
biene er de en beskjeden pollenkilde.
Krokus er en av de første prydløkarter som blomstrer og det er ikke bare mennesker som
er glad i dem. Men pga av snøen som ligger lenge i noen strøk kan nytten for biene være
sen. Her henter biene nektar og pollen. Etter at selje er ferdigblomstret, kommer de første
trærne i midten av mai. Når du går tur er det flere steder du kan hører høy summing. Når
du ser opp er det sikkert et blomstrende lønnetre i nærheten. Jo lenger du ser på kronen jo
flere bier du oppdager. Hele kronen er en summende ball.

Den viktigste bieplanten som kommer i mai er løvetann, og den finnes heldigvis overalt. Plutselig er de ikke lenger ugress når de vokser i hagen, og de får stå på steder jeg egentlig ikke vil ha de, til etter blomstringen. Ikke bare blir biene blir helt gule av løvetanns rikelige blomsterstøv, men rammene i bikubene blir også gule. Allerede fra utsiden av kuben lukter det nektar og dermed vår! Samtidig er det fortsatt ikke så mange andre fargerike blomster å se, men litt mer usynlig blomstrer rips og solbær med mange små grønne blomster får biene på besøk. Vi bor i skogen og selv om det er lite å se på første øyekast, er tyttebær- og blåbærplantene fulle med små blomster. Biene finner tyttebær og blåbær som er spredt
gjennom hele skogen, og rips og solbærbuskene i hagen. Litt senere, fra midten av juni, blomstrer også bringebær, både i hagen og i skogen.

Langsomt har vi kommet til sommeren og etter løvetann og bærblomstring kommer snart
flere muligheter for biene. Det er for mange å nevne alle her. Verdt å nevne er også
lindetrærne, men de blomstrer først i slutten av juni eller begynnelsen av juli. Et hav av
blomster som går loddrett opp i luften og som gir rikelig med nektar.
Selv om mange arter er sagt til å være bieblomster så ser jeg store forskjeller i
kjøkkenhagen i hva biene foretrekker. Den ’høye summingen’ opplever jeg spesielt når
agurkurt og honnigurt blomstrer.

Fordelen med honningurt, og andre grønngjødslingsvekster er at man vanligvis sår større mengder av de. Jeg sår hvert år honningurt i en femte del av kjøkkenhagen. Det er vidunderlig å komme nær den når den blomster. Først hører jeg biene, jeg går til flekken og jo nærmere jeg kommer jo mer bier jeg ser og hører. Hele overflaten ser ut til å bevege seg av bier. Når jeg sår honningurt blander jeg den med halvparten perserkløver. Det kan også være hvitkløver, eller alexandrinekløver men ikke rødkløver. En bie klarer ikke å stikke sin ’tunge’ i en rødlkløverblomst.

Etter blomstring av honningurten starter kløveren og biene fortsetter med å hente nektar. Sommeraster, kalifornievalmue, hagepoppelrose er også blant de mer populære sorter i kjøkkenhagen. Gradvis har vi kommet til slutten av juli, begynnelsen av august, og lyng, den siste viktige nektarkilde for biene, begynner å blomstre. Med lyng blir sesongen avsluttet og etter en travel sesong kan bifolket gå i en velfortjent vinterro. Ved siden av all honning de har laget har de samtidig sørget for at blomster og trær har blitt pollinert og kunne utvikle sine frukt og frø.