Birøkterbevissthet

Ta det du gjør på alvor, i forhold til dets innvirkning på jorden.  Ikke undervurder verdien av motivene som ligger til grunn for handlingene dine.  Jakten på disse motivene og den resulterende bevisste håndteringen av dem er et viktig område som forbinder deg med bienes skjulte vesen. Sjelebevegelser går frem og tilbake mellom det som er kjært for menneskehjertet og det høye bi-vesenet. 

Å undervurdere dette betyr en skade for biene.  Tidligere generasjoner visste eller hadde en anelse om disse bevegelsene.  Birøkterens arbeid var og er et hellig arbeid, ja, et arbeid på det aller helligste.  I tidligere tider var birøkterne klar over dette.  De opplevde arbeidet sitt, møtet med bier og hele naturen som en gudstjeneste tilsvarende presten ved alteret.  De møtte naturvesenene slik presten møter guddommene.  Og slik skal det bli igjen.

                                  (skrevet av Karsten Massei)